Наукові новини, Том 1, № 11, 28 листопада 2019 р.


Коротко


5 листопада 2019 року відбулось засідання Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій [1]. Були розглянуті питання подальшого реформування наукової сфери України, використання бюджетних коштів на наукову діяльність, атестації вищих навчальних закладів в частині провадження наукової і науково-технічної діяльності, організації системи незалежної наукової і науково-технічної експертизи, функціонування Національного Фонду Досліджень (НФД) України. За результатами засідання зокрема було рекомендовано розміщення на постійній основі НФД у центральній частині міста Києва. Відомо, що деякі науковці пропонують провести конкурс серед міст України на розміщення НФД, оскільки не зрозуміло чому НФД має розміщуватись саме у Києві, який є найголовнішим осередком корупції в Україні.У першому читанні Верховною Радою прийнято законопроект 2299 від 22.10.2019 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» [2, 3]. Зокрема пропонується «у статті 6: ...доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: «Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації може бути скасоване закладом вищої освіти у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»».


Уряд України прийняв рішення профінансувати придбання вживаного океанського судна льодового класу [4] для транспортного забезпечення досліджень в Антарктиді і інших досліджень морів і світового океану. Сума фінансування у 252 млн. грн. складе приблизну суму виділену на фінансування Національного Фонду Досліджень (НФД) України, яка так і не була витрачена через повільний прогрес організації діяльності НФД. І хоча зрозуміло, що кошти витрачаються, щоб не бути втраченими для науки через повернення у державну казну [5], але це придбання аж ніяк не назвеш результатом прозорого конкурсу на витрачення вищезазначених коштів, оскільки у науки в Україні є і більш нагальні потреби, особливо, якщо врахувати те, що Антарктичні дослідження цілком логічно не належать до її пріорітетів.Використані джерела

1. Протокол №3 засідання Нацради 05.11.2019, Урядовий портал (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/3-zasidannyanatsradi-05112019.pdf).

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, Верховна Рада України — Офіційний веб-портал (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67164).

3. ЕЛЕКТРОННЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИШІВ, KPI В ДОГОВОРАХ З РЕКТОРАМИ ТА ВІДКЛИКАННЯ ДИПЛОМУ ЗА ПЛАГІАТ – ЗАКОНОПРОЄКТ ЩОДО ЗМІН У ВИЩІЙ ОСВІТІ ПІДТРИМАНО У 1 ЧИТАННІ. Міністерство освіти і науки України.

4. УКРАЇНЦІ НАРЕШТІ ВИВЧАТИМУТЬ АНТАРКТИДУ ТА СВІТОВИЙ ОКЕАН НА ВЛАСНОМУ СУДНІ - КАБМІН ЗНАЙШОВ ГРОШІ, Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinci-nareshti-vivchatimut-antarktidu-ta-svitovij-okean-na-vlasnomu-sudni-kabmin-znajshov-groshi-na-zakupivlyu).

5. Украина обзаведется собственным ледоколом: появились новые подробности. (https://www.obozrevatel.com/tech/science/ukraina-obzavedetsya-sobstvennyim-ledokolom-poyavilis-novyie-podrobnosti.htm)


попередня стаття/